Preklinický výzkum

Animální centrum FNUSA-ICRC nabízí možnost preklinických výzkumů nových diagnostických a léčebných metod, technologií nebo léčiv na animálních modelech – od hlodavců po velká zvířata jako ovce a prasata. Nabízíme unikátní přístroje, kterými v Evropě disponuje jen několik institucí nebo dokonce žádná – například přístroj pro stereotaktickou magnetickou navigaci, magnetickou rezonanci pro velká zvířata nebo systém na výzkum chování hlodavců.

Veškerý preklinický výzkum ve FNUSA-ICRC i chov laboratorních zvířat důsledně respektuje veškerá přísná národní, evropská a mezinárodní pravidla na jejich ochranu.

Příklady preklinických projektů, na kterých jsme se podíleli:

  • Provedení chirurgického zákroku na mozku transgenních miniprasat pomocí stereotaktické magnetické navigace a vyšetření mozku těchto prasat pomocí magnetické rezonance, Huntingtonova choroba, UniQure.
  • Vyhodnocení účinků sloučeniny ARQ087 na kosterní růst u myší, látky potenciálně použitelné pro léčbu lidské thanatoforické dysplazie.
  • Porovnání velkosti lézí manuálním katétrem a katétrem RMN (Remote Magnetic Navigation).
  • Maximální bezpečné nastavení síly elektrického proudu při ablaci s přístrojem Stereotaxis.