Entries by kapcarova

Dopady pandemie nemoci COVID-19 na duševní zdraví

Mezinárodní časopis Frontiers in Psychiatry publikoval práci výzkumného týmu Neurovědy a stárnutí v translační medicíně ve spolupráci s výzkumnou skupinou Kardiovize Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pod vedením Dr. Juana Pabla Gonzaleze Rivase a Mayo Clinic ve Spojených státech. Multidisciplinární tým se pod vedením dr. Stokina zaměřil na analýzu […]

Cukrovka – zabiják ve stínu koronavirové pandemie

Nenápadná a trochu podceňovaná nemoc, kterou však trpí každý dvanáctý Čech. Jde o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí u nás, přičemž celosvětově stoupl počet úmrtí na cukrovku od roku 2000 o sedmdesát procent. Navíc jde o jednu z komorbidit, která může způsobovat vážné komplikace při onemocnění COVID-19. Přesto je povědomí o nebezpečí cukrovky a prevenci před […]

Nová databáze pro design proteinů umělou inteligencí

S rostoucím výkonem superpočítačů proniká umělá inteligence do stále více oblastí vědeckého života a pomáhá řešit problém, se kterými si vědecké špičky lámaly hlavy desítky let. Nezbytným předpokladem úspěšného nalezení řešení je dostupnost dostatečného množství kvalitních zdrojových dat, na jejichž základě algoritmus problém analyzuje. Bez dat je nalezení správného řešení značně ztíženo nebo není vůbec […]

Národní výzkumná iktová síť STROCZECH oslavila 1. narozeniny

… a nadělila si 20 iktových center, 11 studijních sester a koordinátorů a 5 akademických studií. Před více než 8 lety jsme se začali zabývat myšlenkou na vytvoření výzkumné sítě klinických pracovišť pro realizaci společných projektů v oblasti cévních mozkových příhod. Před 4 lety jsme začali usilovat o získání finančních prostředků, a až se nám […]

Biostatistika? Statistika zaměřená na biologická data

Novým vedoucím týmu Biostatistika se stal MUDr. Michal Šitina Ph.D. MSc. O jeho plánech do budoucna, ale i službách, které může toto oddělení nabídnout nejen dalším výzkumným týmům v rámci FNUSA-ICRC, ale také jednotlivým klinikám nemocnice a externím subjektům, jsme si povídali v krátkém rozhovoru. Na úvod krátké představení, jaká byla vaše profesní cesta k […]

Ancestrální rekonstrukce pomocí webového serveru FireProt ASR.

Ancestrální rekonstrukce (Ancestral Sequence Reconstruction ASR) je technika, která se používá při studiu molekulární evoluce. V proteinovém inženýrství, tedy oboru, který hledá nové proteiny pro využití nejen v medicíně, ale také biotechnologiích či v dalších průmyslových aplikacích, se ASR využívá k nalezení prastarých neznámých proteinů, ze kterých se ty současné vyvinuly. V podstatě jde o […]

Výzkum Duchennovy choroby pokračuje

Na pacienty s diagnózou Duchennova svalová dystrofie (DMD) se zaměřil výzkum dalšího týmu z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Doc. MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D. z LF MU, vedoucí týmu Nukleární kardiologie, se ve své studii věnoval ženám, které jsou přenašečky této choroby. Duchennova svalová dystrofie (DMD) je vrozené onemocnění […]

V AZV uspěly projekty za 48 milionů Kč

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala z veřejné soutěže Ministerstva zdravotnictví České republiky na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu bezmála 48 milionů Kč. Z rekordního počtu padesáti připravených projektů uspělo jedenáct. „V nabité konkurenci je úspěšnost přes dvacet procent skvělým výsledkem. Je to důkaz vynikající práce všech kolegů ve výzkumu,“ uvedl Pavel Iványi, MBA, […]

Výzkum buněčné imunity pokračuje s pacienty po očkování

V květnu loňského roku zahájili vědci Centra buněčného a tkáňového inženýrství Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity výzkum buněčné imunity proti nemoci COVID-19. Od té doby získali vědci krevní vzorky několika desítek dobrovolníků a zjišťovali množství paměťových buněk, které se tvoří po styku s […]

Jubilejní 10. seminář Akademie ICRC se uskuteční na jaře 2021

Druhý květnový víkend 7. – 9. 5. 2021 proběhne výroční víkendový seminář Akademie ICRC pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Účastníci se mohou těšit na přednášky a zajímavé osobnosti ze světa klinického výzkumu, na setkání se stejně motivovanými studenty či soutěž, která protne celý seminář a která přiblíží zase o něco víc vědeckou činnost. Účast na […]