Entries by kapcarova

Kick-off meeting projektu A4L_ACTIONS

Dne 25. května 2021 organizuje Alliance4Life (A4L) zahajovací setkání svého nového Horizon 2020 projektu s názvem Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe (A4L_ACTIONS).Jde o pokračování úspěšného projektu Alliance4Life, který byl iniciován institutem CEITEC Masarykova univerzita s jasným posláním pomoci překonat inovační mezeru mezi západní a východní Evropou. Deset […]

,

Hodnocení FNUSA-ICRC – spokojenost i výzvy do budoucna

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) bylo v letech 2016-2020 financováno především z projektu NPU II (Národní program udržitelnosti). Na konci tohoto období probíhalo závěrečné zhodnocení, kdy členové oponentní rady z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a oponenti z řad prestižních zahraničních institucí projekt vyhodnotili jako vynikající a s […]

,

Pandemie v Brně psychicky více zasáhla ženy

Pocit osamělosti, obavy o zdraví svých blízkých i stres z nestabilní situace. Pandemie onemocnění COVID-19 ovlivnila nejen fyzické zdraví populace, ale také to psychické, což teď potvrdil i výzkum, na kterém spolupracovali výzkumníci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a americké Mayo Clinic. Vliv pandemie a s ní souvisejících […]

Na stopě imunitním reakcím při sepsi

Myeloidní supresorové buňky (MDSC) jsou různorodé populace buněk, které svou tlumící aktivitou negativně ovlivňují imunitní odpověď organismu během zánětů, infekcí, ale i transplantací či onkologických onemocnění. Na roli těchto buněk při sepsi, lidově řečeno otravě krve, se zaměřil tým Buněčná a molekulární imunoregulace Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). […]

Příběh mrtvice: Cesta pacienta

Zastavme společně na chvíli svět a podívejme se zblízka, jak vypadá život vteřinu po vteřině, když se mrtvice rozhodne otočit ho naruby. Spolu s odborníky na cerebrovaskulární výzkum a rehabilitační péči během webináře poskládáme ucelený obraz cesty, kterou osoba zasažená mrtvicí prochází, a vyplníme všechny neznámé. Cévní mozková příhoda patří k nejrozšířenějším příčinám smrti a […]

První letošní setkání projektu ENOCH proběhlo on-line

Projekt Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH) se zaměřuje na hledání léčby pro nemoci, které nejvíce ovlivňují stárnutí, jako je například demence, rakovina či srdeční choroby. Spolupracuje na něm pět vědeckých center na Moravě, kromě našeho centra jde o Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, Regionální centrum aplikované molekulární […]

Viscerální tuk a kardiometabolické riziko

Nová publikace výzkumného týmu Kardiovize Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) se zabývá viscerálním tukem, tedy tukovými zásobami, které se ukládají kolem životně důležitých orgánů. „Jde o první publikovanou studii provedenou ve střední a východní Evropě,“ zdůraznil vedoucí výzkumného týmu Dr. Juan Pablo Gonzalez Rivas. „Ukázalo se, že nemůžeme […]

Můj cíl? Účinné propojování vědeckých oborů k prospěchu pacienta

Jedním z držitelů letošní Ceny děkana LF MU pro nejlepší pregraduální studenty fakulty se stal Jan Mičan. Obdržel ji v Kategorii za vynikající vědecký výkon, kde obsadil první místo. Cena děkana je udělována dle výběrovějších kritérií než v předchozích letech – její získání je tedy skutečně velmi prestižní záležitostí. Jan Mičan je součástí týmu Mezinárodního […]

Genové variace ovlivňují onemocnění NAFLD

Nealkoholové ztukovatění jater (Non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD) je nemoc, při které se hromadí tuk na játrech bez nadměrné konzumace alkoholu. Souvisí mimo jiné s rozvojem cukrovky II. typu, obezitou a také genetickou predispozicí a proto je stále častější diagnózou. Odhaduje se, že více než čtvrtina celosvětové populace trpí právě NAFLD. Mezinárodní výzkumný tým, […]

Úspěch na workshopu zaměřeném na makromolekulární krystalografii

Univerzita v Kapském městě pořádala na začátku března workshop s názvem CCP4 Crystallographic School in South Africa. Kvůli současné situaci byl samozřejmě v online prostředí a velkého úspěchu na něm dosáhla Ing. Andrea Schenkmayerová Ph.D. z Loschmidtových laboratoří PřF MU a FNUSA-ICRC. Výzkumnice týmu Proteinové inženýrství vyhrála cenu za nejlepší poster s názvem Strukturní analýza […]