Entries by kapcarova

Použití magnetické rezonance srdce u pacientů s Duchennovou chorobou

Duchennova svalová dystrofie (DMD) je vrozené onemocnění způsobené mutací genu kódujícího protein dystrofin. Jde o smrtelné, zatím neléčitelné onemocnění, které se vyskytuje u chlapců. DMD se projevuje hlavně poškozením kosterního svalstva, ale také srdeční dysfunkcí. Posouzení časných fází srdečního postižení pomocí echokardiografie je u těchto pacientů velmi důležité, nicméně často velmi obtížné. Vědci z Mezinárodního […]

#ZenyVeVede: Úspěšné navzdory pandemii

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který každoročně připadá na 11. února, si letos klade za cíl oslavit úspěchy vědkyň v roce 2020. Tento mezinárodní den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na sklonku roku 2015. Má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumu. O tom, že ženy […]

FNUSA buduje vlastní výzkumnou pěstírnu konopí

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně začala budovat vlastní pěstírnu konopí. Využívat ji budou vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), kteří se zabývají výzkumem léčebného konopí. Výzkumná pěstírna konopí je základní infrastrukturou výzkumného záměru Cannabis Research Center (CRC). Podle odborníků z FNUSA-ICRC jde o komplexní výzkum konopí od studia genetiky, obsahových látek až […]

Cukrovka je hrozbou také v Brně

Na posledním zasedání Světové zdravotnické organizace (WHO), které se konalo 21. ledna, se experti zaměřili zejména na nebezpečí trochu podceňovaného onemocnění, a to cukrovky. Závěrečná zpráva zdůrazňuje, že cukrovka se dostala mezi deset nejčastějších příčin smrti v roce 2019, přičemž od roku 2000 jde o nárůst o sedmdesát procent. Doslova se v ní uvádí: „nezbytné […]

Protein GDF11 – přítel anebo hrozba?

RNDr. Jan Fröhlich, Ph.D. a Manlio Vinciguerra, Ph.D., MSc z výzkumného týmu Epigenetika, metabolismus a stárnutí, publikovali úspěšné review v časopise Geroscience, ve kterém shrnují dosavadní vědění o působení proteinu GDF11 při rozvoji a progresi fibrotických lézi (zjizvených tkání) v různých orgánových soustavách. Proteinu GDF11 je v posledních letech věnována značná pozornost jako molekule mající […]

Alliance4Life má zabezpečené financování na další období

19. 1. 2021 | Nový projekt Alliance4Life nazvaný A4L_ACTIONS získal grantovou podporu z programu Horizont 2020 Evropské unie. Další tři roky tak mohou pokračovat aktivity započaté již v roce 2018. Alliance4Life byla iniciována institutem CEITEC Masarykova univerzita s jasným posláním pomoci překonat inovační mezeru mezi západní a východní Evropou. I přes značné investice z evropských […]

Spolupráce MU a FNUSA-ICRC v oblasti vědy a výzkumu potvrzena memorandem

14. 1. 2021 | Ve čtvrtek, 14. ledna 2021 bylo za účasti rektora Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka, prorektorky pro výzkum a doktorské studium na MU prof. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D. a výkonného ředitele Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. […]

Metabolický profil imunitních buněk

11. 1. 2021 | Výzkumníci ze skupiny Buněčné a molekulární imunoregulace (CMI) z Centra translační medicíny (CTM) Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Marcela Hortová-Kohoutková, Petra Lázničková a Jan Frič ve svém nedávno vydaném přehledovém článku vysvětlují, jak je metabolismus imunitních buněk úzce provázán s jejich funkcí. Tento článek se […]

Ministr zdravotnictví navštívil FNUSA-ICRC

V pátek 8. ledna navštívil Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) ministr zdravotnictví Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. Po příjezdu do Biology Park Brno ho přivítal ředitel FNUSA Ing. Vlastimil Vajdák a výkonný ředitel FNUSA-ICRC Pavel Iványi MBA, LL.M. Se svými kolegy si nejprve prohlédl laboratoře centra v prostorách […]

Jmenování čtyř náměstků pro vědu

Výkonný ředitel Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) Pavel Iványi, MBA, LL.M. jmenoval s platností od 1. ledna letošního roku své čtyři náměstky pro vědu. Jejich úkolem bude zejména zabezpečení vědecké a výzkumné strategie centra a dnes proběhlo předání pověřovacích dekretů. „Jde o logický krok, já vědeckým pracovníkem nejsem, […]