Mezinárodního centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se v polovině května zúčastnilo 3. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace v pavilonu P na brněnském výstavišti.

Cílem veletrhu bylo poskytnout univerzitám, výzkumným organizacím, inovativním firmám, vědcům a studentům platformu propropojení vědecko-výzkumné sféry s podnikatelskou praxí a zároveň pomoci k rozvoji komunikace a projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.
Na letošním, třetím ročníku FNUSA-ICRC představilo výsledky své práce a novinky jak zástupcům z oboru, tak i investorům a partnerům. Součásti expozice byla i prezentace preventivního programu HOBIT Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC, který informoval zejména studenty středních škol o mozkové mrtvici, jejich příznacích a správné reakci na ně.

Zástupci Mezinárodního centra klinického výzkumu se zúčastnili i doprovodného programu veletrhu, který zahrnoval odborné konference ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými organizacemi, tematické konference ve spolupráci s inovativními firmami, svazy, asociacemi a klastry, fóra ve spolupráci s vystavovateli a B2B akce pro získávání nových kontaktů

Veletrhu Věda Výzkum Inovace - FNUSA-ICRC - Foto 1
Veletrhu Věda Výzkum Inovace - FNUSA-ICRC - Foto 2
Veletrhu Věda Výzkum Inovace - FNUSA-ICRC - Foto 3
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. FNUSA-ICRC

Cenu rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu obdržel v půlce května na slavnostním akademickém obřadu Dies academicus molekulární biolog doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D., vedoucí našeho výzkumného týmu Genome Integrity, který také působí na Lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Doc. Krejčí se dlouhodobě věnuje výzkumu regulačních procesů podílejících se na udržení integrity genetické informace buňky, na opravě poškozené genetické informace a dopadu těchto procesů na vznik i zamezení rozvoje nádorů.

Hned dvě ocenění za nejlepší kardiologické publikace uveřejněné v předchozím roce – To nejlepší z české kardiologie, získal na letošním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., vedoucí výzkumného týmu Akutní koronární syndromy FNUSA-ICRC. První místo obdržel jako 1. spoluautor za publikaci studie PRAGUE-18, jejíž vedoucí je prof. Zuzana Moťovská Ph.D. z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Tato studie srovnává nové léky proti srážení krve u pacientů s akutním infarktem myokardu, kterým lékaři operativně opravili zúžená místa či úplně uzavřeli věnčité tepny zásobující srdeční sval. Třetí místo pak MUDr. Hlinomaz získal za spoluautorství na publikaci výzkumu, v rámci kterého odborníci srovnávali dvě metody léčby restenózy ve stentu. Obě publikace, na kterých se jako spoluautor podílel MUDr. Hlinomaz, byly zveřejněny v prestižních zahraničních vědeckých časopisech. Článek o studii PRAGUE-18 vyšel v Journal of the American College of Cardiology (JAAC), studie o léčbě restenózy v časopise Circulation: Cardiovascular Interventions.

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

V centru Brna se v úterý dopoledne uskuteční tzv. Smajlíkový pochod proti mozkové mrtvici. Průvod odstartuje v 11. hodin u vchodu Leitnerova Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, končit pak bude na Mendlově náměstí. Cílem dvouhodinového pochodu, během kterého účastníci projdou centrem města, bude informovat kolemjdoucí o mrtvici a především správné reakci na její příznaky. Součástí osvětové akce bude i odpolední interaktivní přednáška.

Smajlíkový pochod proti mozkové mrtvici se koná při příležitosti Dne boje proti mozkové mrtvici, který si každoročně připomínáme 15. května. Netradiční osvětová akce, kterou pořádá preventivní program HOBIT a Cerebrovaskulární výzkumný tým Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) má za cíl poučit laickou veřejnost o mozkové mrtvici, především pak o jejich příznacích a správné reakci na ně.

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice v Česku ročně postihne 25 000 osob. Celosvětově pak představuje druhou nejčastější příčinu úmrtí a nejčastější příčinu trvalé invalidity. „Efektivní léčba přitom existuje a první pomoc zvládne i dítě. Proto jsme pro veřejnost letos připravili skvělý program, díky kterému se i laik může naučit, jak na tento akutní stav zareagovat,“ popsala koordinátorka preventivních akcí Hana Pokorná, která patří mezi hlavní organizátory průvodu. Od 11. do 13. hodin účastníci absolvují zhruba čtyřkilometrový pochod plného žlutých balónků se symbolem proti mrtvici, (smajlíkem se skleslým ústním koutkem), který započne v Leitnerově ulici, následovat bude přes hlavní nádraží, Zelný trh, ulici Česká, Náměstí Svobody a poté přes ulici Pekařská na Mendlovo náměstí. Na odpoledne organizátoři připravili v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny a jejího Mezinárodního centra klinického výzkumu interaktivní přednášku. „Od 15. hodin bude v 6. patře budovy B1 probíhat přednáška, díky ní se každý naučí rozpoznat příznaky mrtvice a srdečního infarktu a také to, jak na ně správně zareagovat. Kromě toho se budeme věnovat i rizikovým faktorům a prevenci. Součástí přednášky je i třicetiminutová diskuse s lékařem,“ doplnila program Hana Pokorná s tím, že lidé stále vědí málo o příznacích mozkové mrtvice a srdečního infarktu.

Vstup na přednášku je zdarma. Preventivní akce na osvětu o cévní mozkové příhodě pořádá Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC již 5 let. V předchozích letech byly při této příležitosti připraveny infostánky, například v nákupních centrech nebo v knihovně, kde měli zájemci možnosti nechat si změřit krevní tlak. Organizátoři pochodu, který je letošní novinkou, doufají, že akce vzbudí zájem a o tomto závažném onemocnění se podaří informovat co nejvíce lidí. Další informace týkající se i toho, jak se pochodu či přednášky zúčastnit, je možné získat na webových stránkách preventivního programu HOBIT – www.projekthobit.cz.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) je prestižní mezinárodní projekt, který byl založen v roce 2011 v České republice. Mezinárodní centrum, které je financováno převážně z národních a mezinárodních grantů, se zaměřuje na výzkum onemocnění srdce a mozku s cílem nalézat nové technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu. V současnosti se na aktivitách FNUSA-ICRC podílí více než 300 výzkumných pracovníků a lékařů z ČR, USA, Kanady, Argentiny a téměř 20. zemí Evropské unie. Kromě toho FNUSA-ICRC spolupracuje na výzkumech na mezinárodním poli s vědci a akademickými institucemi po celém světě. Spolupracuje například s University of California San Diego, University of South Florida, Mayo Clinic, Lékařskou univerzitou ve Vídni, švédským Karolinska Institutet nebo se dvěma fakultními nemocnicemi v Číně.

Vedoucí výzkumného týmu Biostatistika FNUSA-ICRC Mgr. Silvie Bělašková, PhD. se koncem dubna zúčastnila 70. ročníku konference Annual AAN Meeting v Los Angeles (USA) zaměřující se na neurologii, kde se jí podařilo navázat spolupráci s ředitelkou UW Medicine Headache Center v Seattlu – s Natalií Murinovou M.D., M.H.A. Lékařské centrum v Seattlu disponuje rozsáhlou databází pacientů, kteří se léčí s migrénami, bolestmi hlavy či chronickými bolestmi hlavy. Právě tu bude biostatistické oddělení v rámci nové spolupráce analyzovat. Natalie Murinova rovněž přijala pozvání přijet k nám do Brna, kde bude prezentovat nejnovější výsledky své práce a novinky z oblasti neurologického výzkumu.

Vedoucí výzkumného týmu Biostatistika FNUSA-ICRC Mgr. Silvie Bělašková

Kardiologický výzkum se koncem dubna intenzivně diskutoval na Lékařské univerzitě ve Vídni, zakládajícím členem Alma Mater Rudolphina, jejíž historie sahá až do roku 1365. Zástupci výzkumných týmů FNUSA-ICRC věnujících se kardiologickému výzkumu řešili možnosti spolupráce s klinickým kardiologickým oddělením a oddělením pro kardiochirurgii. Potenciál spolupráce lze spatřit v Intervenční kardiální elektrofyziologii, Akutním koronárním syndromu, Biomedicínském inženýrství a Jaderné kardiologii.

Doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. FNUSA-ICRC

Doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D., vedoucí týmu Genomové integrity FNUSA-ICRC, spolupracoval na studii zabývající se jednou z příčin vzniku vzácného dědičného Aicardi-Goutièresova syndromu. Výsledky práce mezinárodního týmu výzkumníků nedávno publikoval prestižní vědecký časopis Nature, který se svým impakt faktorem 41.577 řadí mezi nejvíce citované vědecké časopisy. Vědci studovali gen nazývající se SAMHD1 a to, jak se podílí na vzniku Aicardi-Goutièresova syndromu.

Docent Krejčí přispěl poznatky získanými studováním molekulárního procesu oddělování částí DNA. Výzkum objasnil, že sledovaný gen SAMHD1 hraje důležitou roli při stabilizaci replikační vidlice. Docent vnímá zjištění jako zásadní, jelikož mutace genů zodpovědných za stabilizaci procesu replikace DNA se objevují i u nádorových onemocnění. Na výzkumu s docentem Krejčím spolupracovala také jeho svěřenkyně a mladá vědkyně Karina Zadorozhny, která v době zveřejnění studie v časopisu Nature byla ještě studentkou střední školy.

Téměř padesát nových výzkumných center vybudovala v posledních deseti letech Česká republika s využitím Strukturálních fondů EU. Vznikla tak řada nových pracovních míst pro vědce i obslužný personál. Česku se přitom daří lákat mladé pracovníky z ostatních zemí Evropy, jako jsou Španělsko, Portugalsko, Řecko, Francie či Itálie, které se potýkají s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností, především mezi mladými lidmi. A právě Italové dominují nejen v ČR, ale zejména výzkumu v Brně. To, že Italové v Česku tvoří početnou pracovní skupinu, dokládají i statistiky Velvyslanectví Italské republiky. Podle Alda Amatiho, Italského velvyslance v ČR, se počet Italů, kteří žijí a pracují v tuzemsku, pohybuje kolem 6 tisíc. Vzhledem k tomu, že v Česku trvale pracuje zhruba třicet italských vědců, patří Brno k největším zaměstnavatelům italských výzkumníků.

Například Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) s více než 200 pracovníky aktuálně zaměstnává více než 40 cizinců z 16 různých zemí. Nejpočetnější skupinu tvoří 18 italských výzkumníků a studentů doktorského programu PhD, 2 Španělé, Portugalci nebo Kanaďan. Tři Italové jsou ve FNUSA-ICRC dokonce vedoucími výzkumných týmů. „Italské vědce jsme přilákali do Brna z prestižních výzkumných institucí. Giancarla Forteho i s jeho italskou manželkou, která je také výzkumnicí ve FNUSA-ICRC, z japonského Národního institutu pro materiálovou vědu. Dalšího Itala, Manlia Vinciguerru, pak z University College London, čtvrté nejlepší univerzity v Evropě podle žebříčku QS,“ uvedl Gorazd B. Stokin, šéf FNUSA-ICRC. Italští vědci výrazně pomáhají rozvíjet vědu a výzkum v České republice, což dokládají nejen výborné výsledky jejich publikační činnosti, ale i výše získaných grantů. „Italští výzkumníci FNUSA-ICRC dosud publikovali více než 50 článků v prestižních časopisech, jako Nature Communications, ACS Nano nebo EMBO Molecular Biology,“ řekl Giancarlo Forte, italský vedoucí výzkumné skupiny Centra translační medicíny FNUSA-ICRC, která se zabývá kardiovaskulárními systémy a mechanobiologií. „Od roku 2016 získali Italové pro naše výzkumné centrum granty v celkové výši přes 200 milionů korun. Italští doktorandi jsou pak v posledních dvou letech opakovaně hodnoceni jako nejlepší studenti PhD programu Masarykovy univerzity v oblasti lékařská biologie,“ doplnila Viola Galligiony, vedoucí Animálního centra FNUSA-ICRC.

První italská konference v Česku podpořila práci italských vědců Podpora italských výzkumníků a přínosu jejich vědecké práce se stala cílem První italské konference v České republice, kterou uspořádalo Velvyslanectví Italské republiky, Italský kulturní institut v Praze a Centrum translační medicíny FNUSA-ICRC při příležitosti Národního dne vědy a výzkumu, který se v Itálii každoročně slaví 15. dubna. Unikátní konference se uskutečnila v úterý 17. dubna, v Centru translační medicíny, detašovaném pracovišti FNUSA-ICRC v inkubátoru Biology Park. V rámci úvodní prezentace konference, vystoupil italský velvyslanec J.E. Aldo Amati, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny MUDr. Martin Pavlík, a děkan Fakulty informatiky a bývalý rektor Masarykovy univerzity profesor Jiří Zlatuška. O svých aktivitách a úspěších v České republice přednášeli také Italové z FNUSA-ICRC, z Filozofické fakulty a Fakulty informatiky Masarykovu univerzity.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) je prestižní mezinárodní projekt, který byl založen v roce 2011 v České republice. Mezinárodní centrum, které je financováno převážně z národních a mezinárodních grantů, se zaměřuje na výzkum onemocnění srdce a mozku s cílem nalézat nové technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu. V současnosti se na aktivitách FNUSA-ICRC podílí více než 300 výzkumných pracovníků a lékařů z ČR, USA, Kanady, Argentiny a téměř 20. zemí Evropské unie. Kromě toho FNUSA-ICRC spolupracuje na výzkumech na mezinárodním poli s vědci a akademickými institucemi po celém světě. Spolupracuje například s University of California San Diego, University of South Florida, Mayo Clinic, Lékařskou univerzitou ve Vídni, švédským Karolinska Institutet nebo se dvěma fakultními nemocnicemi v Číně.

Dr. Manlio Vinciguerra, vedoucí výzkumného týmu Epigenetika, metabolismus a stárnutí FNUSA-ICRC, byl pozván, aby přednášel na významné konferenci – Keystone Symposia Conference na téma „Posunování hranic zdraví a dlouhověkosti“. Tato akce, která se konala v dubnu v německém Hannoveru, byla velmi prestižní a jedinečnou zkušeností.

Velvyslanectví Italské republiky se při příležitosti Národního dne vědy a výzkumu, který se v Itálii každoročně slaví 15. 4., rozhodlo uspořádat První italskou vědeckou konferenci v České republice. Cílem setkání bylo upozornit na to, že italští výzkumníci významně přispívají k rozvoji vědy a výzkumu v České republice. V rámci úvodní prezentace konference, kterou pořádalo Velvyslanectví Italské republikyItalský kulturní institut v Praze a Centrum translační medicíny FNUSA-ICRC (pod vedením dr. Giancarla Forteho) vystoupil italský velvyslanec J.E. Aldo Amati, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Martin Pavlík, a děkan Fakulty informatiky a bývalý rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška. FNUSA-ICRC má aktuálně 18 zaměstnanců z Itálie.